Pravidlá

Pred pretekmi

Po zakúpení jazdného lístka na bare si obsluha zhromaždí skupinu jazdcov a oboznámi ich so základnými bezpečnostnými pravidlami a pokynmi, ktoré je nevyhnutné dodržiavať počas pretekov v hale.

Pred začiatkom každých pretekov budú všetci jazdci zaevidovaný do softvéru časomiery a každému bude pridelená motokára na kvalifikáciu a na prvé preteky.

Priradené číslo motokáry a meno jazdca si každý skontroluje buď na monitore časomiery alebo na LCD obrazovkách v hale príp. v kaviarni.

Kvalifikácia

Pred kvalifikáciou sa zídu všetci jazdci v boxoch, obsluha im pomôže/ poradí s nástupom do motokár a budú postupne v cca 3 sekundových odstupoch vypúšťaní z boxov.

Koniec kvalifikácie jasne ukončený „vlajkovaním“ šachovnicovou vlajkou v cieli.

Po kvalifikácii zastavuje personál jazdcov v čakacej zóne.

Vyhodnotenie kvalifikácie

Podľa najlepšieho času sa zoradia výsledky kvalifikácie a nahodia sa do časomiery pre štart nasledujúcich pretekov.

Zoradenie motokár na štart

Obsluha podľa zoznamu (poradie podľa výsledku kvalifikácie) posiela jazdcov z čakacej zóny za Safety Car čakajúci na štarte.

Štart pretekov

Na čele každého prvého kola pretekov ide vždy Safety Car, ktoré prvé kolo ukončí odchodom do boxov. Počas prvého kola platí prísny zákaz predbiehania.

Jazdci na motokárach pokračujú v pretekoch.

Preteky

Všetci jazdci boli pred pretekmi upozornení na dodržiavanie pokynov obsluhy. V prípade, ak niekto tieto pokyny nedodrží, bude vykázaný z trate aj počas pretekov bez nároku na vrátenie vopred uhradených poplatkov.

Preteky budú ukončené mávaním šachovnicovou vlajkou na cieľovej čiare.

Po pretekoch zastavuje personál jazdcov v čakacej zóne resp. ak ide o posledné preteky tak ich navádza do boxov (červená vlajka).

Rezervácia