MSR halové motokáry 2018

 

Staň sa majstrom Slovenskej republiky v halovom kartingu 2018

 

Majstrovstvá SR v halovom kartingu sa organizujú v spolupráci so Slovenskou asociáciou motoristického športu - SAMŠ.

SAMŠ: http://www.sams-asn.sk/

AKO ZÍSKAŤ LICENCIU?

Vydanie licencie pretekára – Halový karting 

Potrebné informácie a podmienky, ktoré musíte dodržať, aby ste sa mohli zúčastniť MSR v halovom kartingu a ako získať licenciu pretekára.

1. Potvrdenie zdravotnej spôsobilosti lekárom do zdravotného preukazu. Zdravotný preukaz je k dispozícií v Kart One Aréna - Bratislava. Zdravotný preukaz sa nedá elektornicky stiahnuť ani poslať. Treba si ho vyzdvihnúť osobne v hale alebo požiadať SAMŠ o zaslanie. Môžete napísať na email info@sams-asn.sk

2. Elektronické vyplnenie žiadosti. Žiadost je potrebné vyplniť elektronicky na stránke http://sams-asn.sk/licenciakarting.php, dať overiť u lekára, podpísať, doložiť zdravotný preukaz, zaplatiť poplatok a zaslať na adresu SAMŠ.

POZOR !!! V prípade neplnoletých je potrebný podpis oboch zákonných zástupcov.

 
3. Úhrada poplatku za vydanie licencie (10 Euro) cez účet SAMŠ alebo cez poštovú poukážku.
 
4. Poslať fotku tváre v elektronickej podobe na email info@sams-asn.sk.
 
5. Po vyplnení tlačív je potrebné všetky veci poslať poštou na SAMŠ.
Adresa: Slovenská asociácia motoristického športu, Fatranská 3, 949 01 Nitra
Ak pošlete poštou na SAMŠ, tak treba uhradiť poplatky priamo na účet SAMŠ alebo zaplatiť poštovou poukážkou a ústrižok poslať na adresu SAMŠ ! ! !
 
OTP Banka Slovensko
Číslo účtu: 767 77 / 5200
 
E-mailovú komunikáciu a otázky smerujte na email kartarena@kartarena.sk
 
POZOR !!! : Platí len pre cudzích štátnych príslušníkov krajín EU (CZ, A, HU, PL, atď.)
Pre vybavenie licencie pre cudzieho štátneho príslušníka je potrebné odovzdanie potvrdenia národnej organizácie “Národnej športovej autority” danej krajiny, “súhlas s vydaním národnej licencie SR – halový karting.”
POZOR !!! 
 
! ! ! Jazdci, ktorí sú už držiteľmi ktorejkoľvek platnej licencie (PAV, PAO, RALLY,...) vydanou Slovenskou asociáciou slovenského športu na príslušný rok NEMUSIA žiadať o licenciu na halový karting. Táto platná licencia ich oprávňuje zúčastniť sa Majstrovstiev SR v halovom kartingu.
 
PROPOZÍCIE NA STIAHNUTIE
Propozície MSR(jednotlivci) 2018.pdf - propozície zverejnené 27.03.2018
 
KALENDÁR PODUJATÍ
 
Termín pretekov – kategória JUNIOR, JUNIOR MAX, SENIOR, ŽENY
 

kolo

termín miesto konania mesto Varianta jazdy
1. kolo 21.04.2018  Kart One Aréna Kart One Arena - Bratislava Variant A smer/back
2. kolo 19.05.2018  Fibo karting Fibo Karting Nové Zámky Variant A smer/back
3. kolo 30.06.2018 Max60(elektrické motokáry) Max60 Bratislava Variant A smer/back
4. kolo 08.09.2018 SPEED KART CENTER SPEED KART CENTER Dolná Seč(vonkajšia dráha) Variant A smer/back
5. kolo 06.10.2018 Karting Aréna Karting Aréna - Plešivec Variant B smer/back/smer
6. kolo 10.11.2018 Kart One Aréna Kart One Arena - Bratislava Variant B back/smer/back
 
V prípade nepriaznivého počasia si v hale Fibo Karting a Speed Kart center organizátor vyhradzuje právo zrušiť kolo. Toto je možné len na základe hlasovania jazdcov. V prípade, že bude za zrušenie kola viac ako 50% jazdcov bude kolo zrušené. Následne bude vyhlásený nový termín.

Termín pretekov – kategória JUNIOR MINI
 

kolo

termín miesto konania mesto Varianta jazdy
1. kolo 21.04.2018 Kart One Aréna Kart One Arena - Bratislava Variant A smer + back
2. kolo 19.-20.05.2018 Fibo karting Fibo karting Nové Zámky Variant A smer/back
3. kolo 30.06.-01.07.2018 Max 60(elektrické motokáry) Max60 Bratislava Variant A smer/back
4. kolo 08.-09.09.2018 SPEED KART CENTER SPEED KART CENTER Dolná Seč(vonkajšia dráha) Variant B smer/back/smer
5. kolo 06.-07.10.2018 Fibo karting Fibo Karting Nové Zámky Variant A smer/back
6. kolo 10.11.2018 Kart One Aréna Kart One Arena - Bratislava Variant B back/smer/back

 

Uzávierka prihlášok na jednotlivé kolá !!!

1. kolo 14.04.2018

2. kolo 12.05.2018

3. kolo 23.06.2018

4.kolo 01.09.2018

5.kolo 29.09.2018

6. kolo 03.11.2018

 
PRIHLÁŠKY
 
Prihlášky je potrebné zasielať na kontaktné emailové adresy podľa konania jednotlivých kôl MSR v halovom kartingu.
 
Kontaktné emailové adresy pre preteky:
 
KART ONE ARÉNA, Kopčianska 82/A, Bratislava: kartarena@kartarena.sk
FIBO KARTING, Komárňanská cesta 3, Nové Zámky: peter.sutovsky@fibokarting.sk
KARTING ARÉNA PLEŠIVEC, Železničná 591, 049 11 Plešivec: kartingarena.plesivec@gmail.com
SPEED KART CENTER, Dolná Seč č.251, 935 31: mpflower@mpflower.sk
MAX60, Vajnorská 127/A, 831 04 Bratislava 3: info@motokary.sk

 

 
Stačí poslať oskenovanú prihlášku a originál si treba povinne priniesť so sebou na preteky ! ! !
 

Prihláška na stiahnutie na jednotlivé kolá:

 
 

Následne Vašu prihlášku potvrdíme.

  • Registrácia je platná až po zaplatení vstupného poplatku. Vstupný poplatok sa platí v čase a mieste konania pretekov. Vstupný poplatok (štartovné) je vo výške 50,- Eur/jednotlivé kolo - preteky. Registrácia do pretekov je na základe vyplnenej prihlášky, ktorú je jazdec povinný zaslať organizátorovi najneskôr 7 dní pred konaním pretekov. Prihláška musí byť podpísaná, v prípade neplnoletých, podpísaná od zákonného zástupcu. Registrácia je platná až po zaplatení vstupného poplatku vo výške 50 Euro. Vstupný poplatok sa platí v čase a mieste konania pretekov. Usporiadateľ si vyhradzuje právo na obmedzenie počtu registrácii. Registračný poplatok a obmedzenie počtu jazdcov, bude oznámené vždy včas pred konaním pretekov.
  • Jazdec, ktorý sa riadne prihlási na dané kolo MSR a neodhlási svoju účasť najneskôr 24h pred daným kolom, bude započítaný ako účastník daného kola so započítanými nulovými bodmi. Tieto body sa v konečnom hodnotení neškrtajú, ale započítavajú.
  • Jazdec, ktorý sa do pretekov prihlási po termíne podania prihlášok má zvýšené štartovné na 70€.
 

Viac info o MSR v jednotlivých halách nájdete na stránkach jednotlivých hál:

Kart One Arena: http://www.kartarena.sk

Plešivec: http://motokary-plesivec.sk/sk/sutaze/msr-karting

Nové Zámky: https://www.facebook.com/FiboKarting/

Speed Kart Center http://www.motokarovadraha.sk

Max60: http://www.motokary.sk

Fotogaléria 1. kolo MSR Kart 1 Arena 21.04.2018 https://www.starline.sk/galerie/nggallery/karting-sezona-2017-2018/MSR-v-halovom-kartingu-(21.04.2018)

Pozrite si výsledky z 1. kola Majstrovstiev SR v halovom kartingu, ktoré sa konali v Kart 1 Arena dňa 21.04.2018

JUNIOR MINI

Kategória Junior Mini Preteky 1 poradie Body Penalizácie Preteky 1 poradie Body Penalizácie Spolu 
1 Lukáš Vida 3 13   1 15   28
2 Viktor Lukačka 2 14   3 13   27
3 Marco Pétery 1 15   5 11 napomenutie 26
4 Filip Novák 4 12   2 14 2s 26
5 Matej Nemec 6 10   4 12   22
6 Mathias Vyskoč 5 11   6 10   21
7 Samuel Czingel 7 9   7 9   18

 

 

JUNIOR MAX

Kategória Junior Max Jazda 1 poriadie Body Penalizácie Preteky 2 poriadie Body Penalizácie Spolu
1 Tomáš Fialka 2 14   1 15 5s 29
1 Levente Szabó  1 15   2 14 5s 29
3 Peter Binder 3 13   3 13   26
4 Mária Šimková 4 12   5 11   23
5 Nikola Tarková 5 11   4 12   23


 

JUNIOR

 

Kategória Junior  Jazda 1 poradie Body Penalizácie Jazda 2 poradie Body Penalizácie Spolu 
1 Tomáš Kubík 2 14   1 15   29
2 Sebastián Pástor 1 15 napomenutie 3 13   28
3 Oliver Višnovský 4 12   2 14   26
4 Marek Mičuch 3 13   5 11 napomenutie 24
5 Jakub Bednárik 6 10   4 12   22
6 Jozef Piťko 5 11   8 8   19
7 Barbora Bauerová 8 8   6 10   18
8 Adam Lesko 9 7   7 9 2s 16
8 Dominik Bedlek 7 9   9 7   16
10 Matej Prokop 12 4   10 6   10
11 Jozef Andrejko 11 5 napomenutie 11 5   10
12 Zoltán Jánosdeák 10 6   13 3   9
13 Sebastián Tömöl 13 3 10s 12 4   7
14 Dušan Šmelko 14 2 napomenutie 14 2   4

 

 

SENIOR

 

Kategória Senior Jazda 1 poradie Body Penalizácie 1 Jazda 2 poradie Body Penalizácie 2 Spolu 
1 Marco Čambálik 4 12   2 14   26
2 Marek Valigura 7 9   1 15   24
3 Peter Ulman 5 11   3 13   24
4 Andrej Cimmermann 2 14   8 8   22
5 Peter Michač 3 13   7 9   22
6 Matúš Maliak 6 10 2s 4 12   22
7 Martin Priščák 10 6   5 11   17
8 Andreas Novák 1 15   0 0   15
9 Peter Priščák 11 5   6 10   15
10 Stanislav Bogdani 9 7   10 6   13
11 Mikuláš Sisák 8 8   12 4 2x5s 12
12 Michal Gálik 12 4   9 7   11
13 Florián Albert 13 3   11 5   8
 

 

 
Rezervácia