Bezpečnosť

Prevádzkovateľ neručí za škody spôsobené nedodržiavaním bezpečnostných a prevádzkových pokynov.
V prípade havárie z vlastnej viny, účtujeme náhradu škody poškodených častí motokár či iných zariadení.
Vstupom do priestorov Kart one Arény alebo zakúpením jazdného lístka návštevník súhlasí a zaväzuje sa dodržiavať tieto Bezpečnostné a prevádzkové pokyny:

 

1. Každý návštevník používa toto športové zariadenie na vlastné riziko.

2. Nerozvážny spôsob jazdy môže byť príčinou úrazu. Brzdite vždy včas.

3. Zvoľte takú rýchlosť, aby ste neohrozovali seba ani ostatných. Pri nedodržaní bezpečnej vzdialenosti medzi motokárami sa vystavujete zodpovednosti z možných následkov.

4. Nejazdite príliš pomaly, zastavte iba v prípade núdze. Pri núdzovom zastavení alebo kolízii nevystupujte z motokáry a zdvihnutím ruky privolajte pomoc obsluhujúceho personálu.

5. Rešpektujte pokyny obsluhujúceho personálu a plne sa koncentrujte na úsek dráhy pred Vami.

6. Počas jazdy je zákaz púšťania volantu a mávania rukami alebo nohami.

7. Pri jazdení je prísny zákaz akéhokoľvek kontaktu s inou motokárou.

8. Jazda maloletých do 15 rokov je povolená len v sprievode a so súhlasom zákonného zástupcu.

9. Pri jazde ste povinný používať ochrannú prilbu hlavy, ktorá musí byť riadne upevnená a ochranný priezor musí byť uzavretý. Pod prilbou je nutné z hygienických dôvodov používať kuklu. (možnosť zakúpenia v bare)

10. Zákaz jazdenia v nadrozmernom oblečení napr.: veľké vetrovky, košele, šál/šatka, dlhé vlasy.

11. Zákaz jazdenia na motokáre pod vplyvom alkoholu a omamných látok.

12. Pozor na horúce časti motokáry – v prípade poškodenia odevu nezodpovedáme za prípadné škody.

13. Vo vlastnom záujme si odložte kľúče, mobilné telefóny a iné predmety, ktoré Vám môžu počas jazdy z vreciek vypadnúť.

14. Nastupovanie a vystupovanie z motokár sa vykonáva výhradne v priestoroch depa a za prítomnosti obsluhujúceho personálu.

15. Výjazd a vjazd do depa riadi obsluhujúci personál.

16. V priestoroch dráhy a depa je zakázané fajčiť a vstupovať s jedlom a pitím.

17. Pri vjazde do depa je povinnosť jazdca signalizovať zdvihnutou rukou odbočovanie do depa pri spomalenej jazde.

18. Dodržujte pokyny obsluhy. Pri nedodržiavaní jazdných podmienok alebo pokynov obsluhy môžete byť z jazdy bez náhrady vylúčený.

19. Prísny zákaz vstupu na dráhu.

Rezervácia