MSR halové motokáry 2016

 

Staň sa majstrom Slovenskej republiky v halovom kartingu 2016

 

 

 

Majstrovstvá SR v halovom kartingu sa organizujú v spolupráci so Slovenskou asociáciou motoristického športu - SAMŠ.

SAMŠ: http://www.sams-asn.sk/

 

AKO ZÍSKAŤ LICENCIU?

Vydanie licencie pretekára – Halový karting 

Potrebné informácie a podmienky, ktoré musíte dodržať, aby ste sa mohli zúčastniť MSR v halovom kartingu a ako získať licenciu pretekára.

1. Potvrdenie zdravotnej spôsobilosti lekárom do zdravotného preukazu. Zdravotný preukaz je k dispozícií v Kart One Aréna - Bratislava. Zdravotný preukaz sa nedá elektornicky stiahnuť ani poslať. Treba si ho vyzdvihnúť osobne v hale alebo požiadať SAMŠ o zaslanie. Môžete napísať na email info@sams-asn.sk

2. Vyplnenie a odovzdanie žiadosti o vydanie licencie pretekára. Žiadost je k dispozícií v Kart One Aréna - Bratislava alebo si ho treba stiahnúť z http://sams-asn.sk/pdf/dok000112_kart2.doc.

POZOR !!! : V prípade neplnoletých je potrebný podpis oboch zákonných zástupcov.

 
 
3. Úhrada poplatku za vydanie licencie (10 Euro) v hotovosti v Kart One Aréna - Bratislava.
 
4. Poslať fotku tváre v elektronickej podobe na email marian.matus@kartarena.sk. Ak fotku nemáte, môžeme Vás pri vybavovaní administratívy v hale odfotiť.
 
5. Po vyplnení tlačív je potrebné všetky veci odovzdať osobne v motokárovej hale pre urýchlenie vybavenia.
Ak nemôžete osobne odovzdať vyplnené doklady v Kart One Aréna, tak je ich potrebné poslať poštou na adresu SAMŠ.
Adresa: Slovenská asociácia motoristického športu, Fatranská 3, 949 01 Nitra
Ak pošlete poštou na SAMŠ, tak treba uhradiť poplatky priamo na účet SAMŠ alebo zaplatiť poštovou poukážkou a ústrižok poslať na adresu SAMŠ ! ! !
 
OTP Banka Slovensko
Číslo účtu: 767 77 / 5200
 
E-mailovú komunikáciu a otázky smerujte na email racing@kartarena.sk
 
POZOR !!! : Platí len pre cudzích štátnych príslušníkov krajín EU (CZ, A, HU, PL, atď.)
Pre vybavenie licencie pre cudzieho štátneho príslušníka je potrebné odovzdanie potvrdenia národnej organizácie “ Národnej športovej autority” danej krajiny, “súhlas s vydaním národnej licencie SR – halový karting.”
POZOR !!! 
 
! ! ! Jazdci, ktorí sú už držiteľmi ktorejkoľvek platnej licencie (PAV, PAO, RALLY,...) vydanou Slovenskou asociáciou slovenského športu na príslušný rok NEMUSIA žiadať o licenciu na halový karting. Táto platná licencia ich oprávňuje zúčastniť sa Majstrovstiev SR v halovom kartingu.
 
PROPOZÍCIE NA STIAHNUTIE
Propozície MSR(jednotlivci) 2016.pdf - doplnené 29.04.2016 o upravený kalendár a novú kategóriu deti JUNIOR MINI
 
KALENDÁR PODUJATÍ
 
Termín pretekov – kategória JUNIOR, JUNIOR MAX, SENIOR, ŽENY
 

kolo

termín miesto konania mesto
1. kolo 14.5.2016  Kart One Aréna Kart One Arena - Bratislava
2. kolo 18.6.2016  Scuderia Kart Scuderia Kart - Žilina
3. kolo 9.7.2016 02.07.2016 Karting Aréna Karting Aréna - Plešivec
4. kolo 10.9.2016  Karting Aréna Karting Aréna - Plešivec
5. kolo 15.10.2016  Scuderia Kart Scuderia Kart - Žilina
6. kolo 5.11.2016  Kart One Aréna Kart One Arena - Bratislava

 

Termíny uzávierok prihlášok na jednotlivé preteky pre kategórie JUNIOR, JUNIOR MAX, SENIOR, ŽENY:

1. kolo 7.5.2016

2. kolo 11.6.2016

3. kolo 25.6.2016

4. kolo 3.9.2016

5. kolo 8.10.2016

6. kolo 29.10.2015

 
Termín pretekov – kategória JUNIOR MINI
POZOR - kategória JUNIOR MINI sa jazdí iba v KART ONE ARENA !!!
 

kolo

termín miesto konania mesto
1. kolo 14.5.2016  Kart One Aréna Kart One Arena - Bratislava
2. kolo 19.6.2016  Kart One Aréna Kart One Arena - Bratislava
3. kolo 03.07.2016 Kart One Aréna Kart One Arena - Bratislava
4. kolo 11.9.2016  Kart One Aréna Kart One Arena - Bratislava
5. kolo 16.10.2016  Kart One Aréna Kart One Arena - Bratislava
6. kolo 5.11.2016  Kart One Aréna Kart One Arena - Bratislava

 

Termíny uzávierok prihlášok na jednotlivé preteky pre kategóriu JUNIOR MINI:

1. kolo 7.5.2016

2. kolo 12.6.2016

3. kolo 26.67.2016

4. kolo 4.9.2016

5. kolo 9.10.2016

6. kolo 29.10.2015

PRIHLÁŠKY
 
Prihlášky je potrebné zasielať na kontaktné emailové adresy podľa konania jednotlivých kôl MSR v halovom kartingu.
 
Kontaktné emailové adresy pre preteky:
 
Kart One Aréna : marian.matus@kartarena.sk
Karting Aréna :  info@motokary-plesivec.sk
 
 
Stačí poslať oskenovanú prihlášku a originál si treba povinne priniesť so sebou na preteky ! ! !
 
Prihláška na stiahnutie na jednotlivé kolá:
 
 

Následne Vašu prihlášku potvrdíme.

Registrácia je platná až po zaplatení vstupného poplatku. Vstupný poplatok sa platí v čase a mieste konania pretekov. Vstupný poplatok (štartovné) je vo výške 42,- Eur/jednotlivé kolo - preteky.
 
 
ZOZNAM PRIHLÁSENÝCH NA 2. KOLO 19.06.2016 KART ONE ARENA - IBA KATERÓRIA JUNIOR MINI
 
Poradie Meno Priezvisko Trieda
1. Denis Riho JUNIOR MINI
2. Caleb Burkhardt JUNIOR MINI
3. Christian Piil Laursen JUNIOR MINI
       

 

Motokáry KART ONE ARENA 1. kolo 14.05.2016

Časový harmonogram 1. kola MSR v halových motokárach

7:30-8:00 hod. Registrácia + losovanie motokár

8:00-9:00 hod. Voľný tréning

09:00-10:00 hod. 1. rozjazda

10:00-11:00 hod. 2. rozjazda

11:00-12:00 hod. 3.rozjazda

12:00-13:00 hod. Vyhlásenie

 

Organizátor si vyhradzuje zmenu časového harmonogramu.

Prosíme účastníkov, aby rešpektovali čas registrácie!

 

VÝSLEDKY 1. KOLA MSR V HALOVÝCH MOTOKÁRACH

14.05.2016

 MSR 2016 - INDOOR KARTING - 1. KOLO - JUNIOR MINI
Por Meno Priezvisko Jazda I. Body Jazda II Body Jazda III Body CELKOM
1 Denis  Riho 1 15 1 15 1 15 45
2 Patrik  Kovalčík 2 14 2 14 2 14 42
3 Christian  Piil Laursen 4 12 3 13 3 13 38
4 Ladislav  Jakab 3 13 5 11 4 12 36
5 Viktor  Lukačka 5 11 4 12 5 11 34
6 Caleb   Burkhardt 6 10 6 10 6 10 30
7 Marco  Pétery 7 9 7 9 7 9 27
8 Oliver Kurtha 8 8 8 8 8 8 24
9 Bálint  Sipka 9 7 9 7 9 7 21

 MSR 2016 - INDOOR KARTING - 1. KOLO - JUNIOR
Por Meno Priezvisko Jazda I. Body Jazda II Body Jazda III Body CELKOM
1 Filip  Pavlík 2 14 1 15 1 15 44
2 Tomáš  Čavajda 1 15 3 13 2 14 42
3 Stellka  Khurová 3 13 2 14 3 13 40
4 Roman  Árva 5 11 5 11 4 12 34
5 Mikuláš  Kačmár 6 10 4 12 6 10 32
6 Laura Strmisková 4 12 8 8 5 11 31
7 Róbert  Tóth 7 9 6 10 9 7 26
8 Ádám  Lesko 8 8 7 9 7 9 26
9 Marek Karička 9 7 9 7 8 8 22
10 Jozef Andrejko 10 6 10 6 10 6 18
11 Samuel  Stanko 11 5 11 5 11 5 15

MSR 2016 - INDOOR KARTING - 1. KOLO - JUNIOR MAX
Por Meno Priezvisko Jazda I. Body Jazda II Body Jazda III Body CELKOM
1 Andreas  Novák 1 15 1 15 2 14 44
2 Tomáš  Fialka 3 13 4 12 1 15 40
3 Frederika  Bányszová 4 12 2 14 3 13 39
4 Marco  Čambálik 2 14 3 13 4 12 39
5 Marco  Matejov 5 11 5 11 5 11 33
6 Sabina Šutková 6 10 6 10 6 10 30
7 Roman  Kahay 7 9 7 9 7 9 27

MSR 2016 - INDOOR KARTING - 1. KOLO - SENIOR
Por Meno Priezvisko Jazda I. Body Jazda II Body Jazda III Body CELKOM
1 Andrej Cimmermann 1 15 1 15 2 14 44
2 Matúš  Maliak 4 12 2 14 1 15 41
3 Tibor  Gloznek 2 14 3 13 3 13 40
4 Lukáš  Benedik  3 13 5 11 5 11 35
5 Marek  Adamov 5 11 4 12 4 12 35
6 Michal  Tkáč 6 10 6 10 7 9 29
7 Norbert  Bakoš 8 8 7 9 6 10 27
8 Marcel  Buček 7 9 8 8 8 8 25

 

 

 

Naši partneri

  • kartcup
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  •  
  • Slovakiaring
  • Maťo Homola