II.ROČNÍK INDOOR KART CUP 2012/2013

 

Na stiahnutie:

Rozpis_časov_6.kolo_Indoor_Kart_Cup_23.03.2013 - preteky

Rozpis_časov_5.kolo_Indoor_Kart_Cup_16.02.2013 - preteky

 

FOTOGALÉRIA :

FOTOGALÉRIA STARLINE 6.kolo 23.03.2013 TU !

FOTOGALÉRIA STARLINE 5.kolo 16.02.2013 TU !

FOTOGALÉRIA STARLINE 4.kolo 12.01.2013 TU !

FOTOGALÉRIA STARLINE 3.kolo 15.12.2012 TU !

FOTOGALÉRIA STARLINE 2.kolo 10.11.2012 TU !

FOTOGALÉRIA STARLINE 1.kolo 13.10.2012 TU !

 

VIDEOGALÉRIA :

1.kolo 13.10.2012 II.INDOOR KART CUP 2012/2013 - Súhrn všetkých relácii 1.časť TU !

1.kolo 13.10.2012 II.INDOOR KART CUP 2012/2013 - Súhrn všetkých relácii 2.časť  TU !

2.kolo 10.11.2012 II.INDOOR KART CUP 2012/2013 - Súhrn všetkých relácii 1.časť TU !

2.kolo 10.11.2012 II.INDOOR KART CUP 2012/2013 - Súhrn všetkých relácii 2.časť TU !

3.kolo 15.12.2012 II.INDOOR KART CUP 2012/2013 - Súhrn všetkých relácii TU !

4.kolo 12.01.2013 II.INDOOR KART CUP 2012-2013 - Súhrn všetkých relácii 1.časť TU !

4.kolo 12.01.2013 II.INDOOR KART CUP 2012-2013 - Súhrn všetkých relácii 2.časť TU !

4.kolo 12.01.2013 II.INDOOR KART CUP 2012-2013 - Súhrn všetkých relácii 3.časť Markíza TU !

5.kolo 23.03.2013 II.INDOOR KART CUP 2012-2013 - Súhrn všetkých relácii 1.časť TU !

5.kolo 23.03.2013 II.INDOOR KART CUP 2012-2013 - Súhrn všetkých relácii 2.časť TU !

5.kolo 23.03.2013 II.INDOOR KART CUP 2012-2013 - Súhrn všetkých relácii 3.časť TU !

 

Celkové výsledky

Celkové            1.kolo        2.kolo         3.kolo         4.kolo         5.kolo         6.kolo   Body
 poradie TÍM Body Por. Body Por. Body Por. Body Por. Body Por. Body Por. celkovo
1

GO BABY GO

16 1 16 1 16 1 14 2 14 2 16 1 92
2

KART ONE ARENA

13 3 12 4 12 4 16 1 13 3 14 2 80
3

HBRT - MEDIALIFE

14 2 14 2 14 2 11 5 12 4 13 3 78
4

TeamDynamics.sk

11 5 13 3 11 5 13 3 16 1 10 6 74
5

STEPS NITRA

9 7 11 5 9 7 7 9 11 5 12 4 59
6

ALCOHOL KILLER

12 4 7 9 8 8 12 4 8 8 11 5 58
7

Heavy Boys

0 12 8 8 7 9 9 7 9 7 8 8 41
8

Na hrane

 

7 9 6 10 10 6 8 8 0 11 9 7 40
9

ARC BRATISLAVA

10 6 9 7 - - 6 10 7 9 7 9 39

10

AIM - - 0 12 6 10 10 6 10 6 6 10 32
11

Max Sixty

8 8 10 6 13 3 - - - - - - 31
12

Evo Racing

6 10 0 11 - - - - - - - - 6
13

LAW Kroměříž (CZ)

- - - - - - - - 6 10 - - 6
14

I.S.A. auto

- - 0 13 0 11 - - - - - - 0
15

PRESSCARS RACING TEAM

0 11 0 14 - - - - - - - - 0
16

HBRT 2

- - - - 0 12 - - - - - - 0
17 Dieselpower 0 13 - - - - - - - - - - 0
18 4D 0 14 - - - - - - - - - - 0
19 SRNKA MOTORSPORT - - 0 15 - - - - - - - - 0
20 BMW FOREVER - - - - - - 0 11 - - - - 0
21

PNEUKARDOŠ karting team

- - - - - - 0 12 - - - - 0
22

Cargo Expres 24

- - - - - - - - 0 12 - - 0
  
                     

 

PROPOZÍCIE VO FORMÁTE PDF NA STIAHNUTIE

Platné od 14.02.2013

Riaditeľ preteku:              Tomáš Simon Krasňanský, +421 911 818 128, simon@kartarena.sk

Hlavný organizátor: KART ONE ARÉNA

Komunikacia s jazdcami: Marián Matúš, +421 907 192 375, marian.matus@gmail.com
                                       Michal Krasňanský, +43 699 12566465, michal.krasnansky@denzel.at
                                       Lukáš Koník, +421 905 848 394, info@steeldesign.sk

Registrácia jazdcov na mieste: Tomáš Simon Krasňanský
Platba štartovného:                  Tomáš Simon Krasňanský, hotovosťou pri registrácii.

INFORMÁCIE

 • Termín pretekov:
  1. kolo 13.10.
  2. kolo 10.11.
  3. kolo 15.12. Jazdí sa normálny smer
  4. kolo 12.1. BACK RACE
  5. kolo 16.2. NORMÁLNY SMER
  6. kolo 16.3. BACK RACE

 • Časový harmonogram:
  18:00 – 22:00 (24:00)

 •  Preteky sa konajú v KART ONE ARÉNA, Kopčianska 82, 851 01 Bratislava

 • Termíny uzávierok prihlášok na jednotlivé preteky:
  1. kolo    -
  2. kolo 02.11.
  3. kolo 08.12.
  4. kolo 05.1.
  5. kolo 09.2.
  6. kolo 09.3.
  Uzávierka je vždy v príslušný deň na dané kolo do 23:59 hod. Všetky tieto prihlášky je potrebné zaslať na marian.matus@gmail.com
  Každý manažér tímu je povinný do tohto termínu a času poslať prihlášku.
  Až po potvrdení je prihláška akceptovaná a platná.

  Prihlášky treba posielať v tvare:
  Názov tímu:
  Mená jazdcov:  

   

 1. PODMIENKY ÚČASTI V PRETEKOCH
 1. Do pretekov je možné registrovať iba tím, nie jednotlivého jazdca. Každý tím musí splniť nasledovné podmienky.
 2. Nominovanie manažéra tímu. Manažér tímu (ďalej len manažér) je osoba zodpovedná za svoj tím. Manažér zaisťuje komunikáciu s organizátorom pretekov. Manažér zabezpečí registráciu tímu u organizátora pretekov. Nominovaný manažér tímu pošle túto informáciu na email marian.matus@gmail.com  
 3. Manažér hradí štartovné do pretekov, ktoré je 280,- EUR. Tím tvoria 4 (štyria) jazdci, ktorých konečná súpiska musí byť predložená pri registrácii.
 4. Každý manažér tímu je povinný automaticky bez vyzvania informovať svojich jazdcov o zmenách, ktoré obdrží od organizátora.
 5. Počas pretekov dôjde k tvorbe fotografií a audio/video dokumentácie, ktorú má organizátor právo použiť na propagačné a iné účely.
 6. Tím je oprávnený použiť v názve svojho tímu meno svojho prípadného sponzora, konečné meno tímu je manažér povinný ohlásiť pri registrácii.

  

 1. ORGANIZÁCIA PRETEKOV
  1. Organizátorom pretekov je Kart One Aréna (ďalej len organizátor).
  2. Na preteky budú použité motokáry SODI s motorom Honda 270GX, na ktorých nie je možné pred pretekmi a ani počas pretekov prevádzať akékoľvek úpravy a ani nastavenia.    
  3. Počas celých pretekov bude na okruhu k dispozícií tím mechanikov a šéfmechanik. V jeho právomoci je rozhodnutie o oprávnenosti výmeny motokáry.
  4. Autoritou zaisťujúcou dodržiavanie pravidiel sú traťoví komisári, v čele s hlavným komisárom = šéfmechanikom.
  5. V prípade nejasností, otázok, sťažností, či podávania protestu, sa postupuje výhradne nasledujúcim spôsobom: Manažér tímu kontaktuje výhradne iba hlavného komisára, potom počká na jeho rozhodnutie. Komisár je oprávnený počas šetrenia vyzvať manažérov ostatných tímov či traťových komisárov a vyniesť konečný verdikt.

Proti rozhodnutiu hlavného komisára nie je odvolanie!

 

 1. ŠPORTOVÉ PRAVIDLÁ PRETEKOV
  1. Motokáry do kvalifikácie budú pridelené jednotlivým tímom na základe losovania. V kvalifikácii štartuje vybraný jazdec z každého tímu vrátane dováženia. Kvalifikácia je v trvaní 5 (päť) minút.
  2. Štart pretekov prebehne spôsobom „Letmý štart“, v poradí podľa kvalifikácie za Neutralizačným vozidlom (Safety Car).
  3. Každý tím bude mať presne určený čas na tankovanie motokáry, na ktorý dostane pokyn z depa. Na tankovanie je presne vymedzený čas, na ktorý dohliada šéfmechanik (1 min, teda 60 sekúnd). Tím je povinný prísť na tankovanie najneskôr do 1 kola od signalizácie k tankovaniu. To znamená, že po odjazdení cca 2 hodín, budú jednotlivé tímy volané na povinné tankovanie. Pri tankovaní motokár jazdec zastaví na presne vymedzenom mieste (prejazdová váha) a následne po kontrole predpísanej váhy prejde pomalým tempom na dotankovanie. Pri dotankovaní musí jazdec vystúpiť z motokáry. Počas tankovania, je povolená výmena jazdcov a dováženia. 
  4. Striedanie jazdcov je povinné a na striedanie dostanú pokyn tími z depa od šéfmechanika. Tím je povinný vystriedať najneskôr do 2. kola od signalizácie k striedaniu (Tabuľa BOX). Na striedanie sa zvoláva súčasne päť tímov v poradí štartových čísiel : 1-5 , 6–10 , 11–15. Povinné striedania sú každých 30 minút. Povinné striedanie ma stanovený limit, ktorý je vypočítavaný podľa vzorca na výpočet minimálneho času striedania.  Na dodržiavanie časového limitu dozerá manažér tímu alebo zvolený zástupca tímu. Stanovený limit začína plynúť od momentu zastavenia pred váhou (prípadne za motokárou iného tímu). Po uplynutí stanoveného limitu minimálneho času striedania dostáva tím signál od svojho manažéra tímu alebo zvoleného zástupcu tímu na možné opustenie depa. Pri striedaní jazdcov, jazdec zastaví na presne vymedzenom mieste (prejazdová váha) a následne po kontrole predpísanej váhy prejde pomalým tempom na striedanie. Striedanie je povolené iba v depe. Pri výmene jazdcov a dováženia je zakázaná pomoc tretej osoby. Závažie sa nesmie ukladať na zem, ale počas celej výmeny ho jazdec drží v rukách a smie ho odložiť len na presne určenom mieste. Jazdec ktorý odjazdí stint 30 minút, môže znovu jazdiť až po ubehnutých 60 minútach. Pri striedaní smie manažér tímu alebo zvolený zástupca tímu vojsť do priestoru depa, ale nemá povolenú pomoc pri stiedaní. Meria iba dodržiavanie časového limitu a púšťa svojho jazdca po uplynutí časového limitu na trať.
  5. Organizátor má počas preteku právo na kontrolu dodržiavania minimálného času na striedanie. V prípade skrátenia času na striedanie jazdcov bude informovaný o porušení pravidel manažér tímu alebo zástupca tímu a na základe záznamu z časomiery organizátora bude danému tímu udelená penalizácia Stop&Go (10 sek.). 
    
   Vzorec na výpočet minimálneho času striedania :
   NORMAL RACE: 44 sek.(KOLO)+40 sek.(BOX)+2 sek.(OUT BOX)= 86 sek. /1m:26s/
   BACK RACE: 3 sek.(IN BOX)+40 sek.(BOX)+44 sek.(KOLO)= 87 sek. /1m:27s/
    
   Každý jazdec tímu môže odjazdiť maximálne 60 minút z celkového času preteku. Porušenie tohto pravidla sa trestá penalizáciou Stop&Go (10 sek.) Tím môže striedať jazdcov aj mimo povinného striedania, pričom dodržuje pravidlá ako pri povinnom striedaní, okrem merania stanoveného časového limitu.
  6. Preteky budú ukončené po 4 hodinách šachovnicovou vlajkou.
  7. Jazdci sú povinní chovať sa na trati tak, aby neohrozovali svoje zdravie a ani súperov (viď. článok 4. – bezpečnosť). Zakázané je predovšetkým úmyselné narážanie do motokáry súpera a DEFENZÍVNA jazda (uzatváranie zákrut, bránenie vnútornej línie zákrut, neposkytnutie dostatočného priestoru na bezpečný prejazd). Porušenie týchto pravidiel sa trestá penalizáciou Stop&Go (10 sek).
  8. Pomalší jazdec (predbiehaný o kolo, NIE V PORADÍ) je povinný uvoľniť trať rýchlejšiemu jazdcovi, na čo dozerajú traťoví komisári (modrá vlajka).
  9. Kedykoľvek, keď jazdec vchádza do depa, je povinný zdvihnúť ruku, aby signalizoval ostatným jazdcom svoj úmysel. Pri vjazde do depa je jazdec povinný výrazne znížiť rýchlosť a byť pripravený bezpečne zastaviť vo vyhradenom priestore (prejazdová váha). Porušenie týchto pravidiel sa trestá penalizáciou Stop&Go (10 sek).
  10. Jazdci sú povinní po celú dobu pretekov sledovať signalizáciu traťových komisárov a uposlúchnuť ich signalizáciu vlajkami, pričom:

  

 1. Modrá vlajka: signalizuje, že pomalší jazdec je povinný umožniť rýchlejšiemu jazdcovi bezpečné predbehnutie. Jazdec je povinný uposlúchnuť modré vlajky najneskôr do jedného kola od vyvesenia prvej modrej vlajky.
 2. Žltá vlajka + výstražné majáky: signalizuje nebezpečenstvo na trati, haváriu, a pod. Jazdec je povinný znížiť rýchlosť. Nesmie sa predbiehať!!!
 3. SC + žltá vlajka + výstražné majáky: pri výjazde Neutralizačného vozidla (SC) sa za neho zaradí jazdec, ktorý je prvý v aktuálnom poradí, ostatní za ním tak, ako sú zoradení na trati a jazdia za SC s minimálnymi odstupom. Je zakázané predbiehanie!!! Striedanie jazdcov je zakázané!!!
 4. Červená vlajka: signalizuje okamžité ukončenie pretekov z bezpečnostných dôvodov. Jazdec je povinný spomaliť takmer do zastavenia a tempom kroku a obozretne prísť do depa.
 5. Čierna vlajka + číslo motokáry: signalizuje penalizáciu/vylúčenie „jazdca“. Jazdec je povinný najneskôr do 3 (troch) kôl od vyvesenia prvej čiernej vlajky vojsť do depa, kde bude informovaný o spôsobe potrestania penalizáciou. Manažér tímu je oprávnený vypočuť si od hlavného komisára dôvody pre uloženie trestu. Proti rozhodnutiu o treste sa nie je možné odvolať.
 6. Šachovnicová vlajka: signalizuje ukončenie pretekov, jazdec zníži rýchlosť a príde bezpečne do depa.

 

 1. O udelení penalizácie rozhoduje vždy hlavný komisár a proti jeho verdiktu nie je možné odvolanie. Udelené tresty sú podľa závažnosti rozdelené nasledovne:

 

 1. 1. úroveň: Napomenutie: pri drobnom priestupku môže hlavný komisár udeliť tímu napomenutie, ktoré oznámi manažérovi tímu. Takéto napomenutie je možné udeliť napr. ak jazdec nezdvihne ruku pri vjazde do depa, atď.
 2. 2. úroveň: Penalizácia Stop&Go 10 sekúnd: túto penalizáciu udelí hlavný komisár napr. pri opakovanom priestupku prvej úrovne, pri neuposlúchnutí modrej vlajky alebo žltej vlajky, za spôsobenie kolízie, či v prípade iného stredne závažného porušenia športových alebo bezpečnostných pravidiel napr. pri zlom dovážení motokáry, nezaistenom dovažovacom boxe počas jazdy, atď.
 3. 3. úroveň: Penalizácia Stop&Go 20 sekúnd: túto penalizáciu udelí hlavný komisár napr. pri opakovanom priestupku druhej úrovne, pri spôsobení kolízie obzvlášť hrubým spôsobom, alebo pri inom vážnom porušení športových alebo bezpečnostných pravidiel.
 4. 4. úroveň: Vylúčenie jazdca z pretekov: Pri obzvlášť hrubom, alebo opakovanom porušovaní pravidiel, je hlavný komisár oprávnený vylúčiť jazdca z pretekov. Nie je možné vylúčiť tím, iba jazdca! Tento sa už nesmie ďalej zúčastňovať na pretekoch! Tím nemôže nominovať za tohto jazdca nového náhradníka. Táto penalizácia je udelená napr. pri opakovanom priestupku tretej úrovne, ignorovaní červenej vlajky, ignorovaní čiernej vlajky, spôsobení kolízie so zranením z dôvodu zvlášť neprimeraného/agresívneho spôsobu jazdy, či z dôvodu obzvlášť hrubých porušení bezpečnostných pravidiel.

 

 1. Počas výkonu penalizácie Stop&Go v boxoch je zakázaná výmena jazdca.
 2. Dovažovanie jazdcov prebehne pred pretekmi. Každý jazdec sa váži v kompletnom oblečení vrátane helmy a ochranných rukavíc.
 3. Dovažovať sa bude do váhy 85 kg. Na kontrolu minimálnej váhy sa používa prejazdová váha. Organizátor si vyhradzuje právo, na kontrolu váhy jazdca v ktoromkoľvek okamihu preteku. V prípade podváženia, bude tímu udelená penalizácia Stop&Go (10 sek).
 4. Je zakázané roztláčanie motokáry.
 5. Všetci jazdci sú povinní poznať, rešpektovať a dodržiavať vlajkové signalizácie a všetky bezpečnostné nariadenia platné pre danú trať. Takisto sú povinní sa zúčastniť na rozprave jazdcov pred pretekmi, kde sú jazdcom podávané dôležité informácie. Neznalosť týchto informácií či pravidiel neospravedlňuje!
 6. Čo nie je pravidlami povolené, je zakázané.

 

 1. BEZPEČNOSTNÉ PRAVIDLÁ
  1. Každý jazdec sa zúčastňuje na pretekoch na vlastnú zodpovednosť. Organizátor nie je zodpovedný za škodu spôsobenú na zdraví ani majetku jazdcov.
  2. Každý jazdec je povinný dodržiavať pravidlá pretekov.
  3. Každý jazdec je povinný uposlúchnuť pokyny organizátora, traťových komisárov.
  4. Každý jazdec je povinný používať ochrannú helmu integrálneho typu, rukavice a kombinézu. Kombinézu je nutné nosiť počas celých pretekov a aj počas vyhlásenia víťazov a výsledkov. Kombinézu je povolené vyzliecť až po oficiálnom ukončení pretekov. Preteky oficiálne ukončí vyhlasovanie víťazov a výsledkov.
  5. Je zakázané vstupovať na trať v priebehu pretekov. V prípade technického problému musí jazdec ostať sedieť v motokáre a upozorniť na poruchu mávaním vztýčenými rukami nad hlavou. Následne čaká na príchod mechanika, ktorý ho odtlačí do depa. Je zakázané vystupovať z motokáry a tlačiť ju!
  6. V žiadnej fáze pretekov nemá do depa prístup iný jazdec než ten, ktorý ide striedať. V priebehu striedania na presne vymedzenom mieste je zakázaná akákoľvek pomoc tretej osoby počas striedania. Výmenu závažia smie uskutočniť len jazdec a striedajúci jazdec. Ak nastanú technické problémy s výmenou váhy, požiadajú o pomoc obsluhu depa alebo určeného mechanika.
  7. Pri opúšťaní depa, dbá jazdec na bezpečnosť a dá prednosť jazdcom, ktorí prechádzajú pred výjazdom z boxu. Týchto jazdcov nesmie ohroziť ani obmedziť.

 

 1. HODNOTENIE JEDNOTLIVYCH PRETEKOV
  1. Body v jednotlivých pretekoch sa udeľujú nasledovne:

                           1. miesto : 16 bodov
                           2. miesto : 14 bodov
                           3. miesto : 13 bodov
                           4. miesto : 12 bodov
                           5. miesto : 11 bodov
                           6. miesto : 10 bodov
                           7. miesto : 9 bodov
                           8. miesto : 8 bodov
                           9. miesto : 7 bodov
                           10. miesto : 6 bodov
                     11.-15. miesto : 0 bodov

 

 1. VYHLÁSENIE VÍŤAZOV JEDNOTLIVÝCH PRETEKOV
  1. Víťazom sa stáva tím, ktorý dosiahne ako prvý najviac kôl v stanovenom limite. Ďalšie poradie sa určuje rovnakým spôsobom, v poradí 2. miesto, 3. miesto , atď.

 

 1. VYHLÁSENIE CELKOVÉHO VÍŤAZA
  1. Celkovým víťazom sa stáva tím, ktorý získa najväčší počet bodov v súčte z jednotlivých pretekov. Poradie 1. – 15.
  2. Pri rovnosti bodov dosiahnutých v súčte jednotlivých pretekov, rozhoduje počet dosiahnutých lepších umiestnení. Pri rovnosti dosiahnutých lepších umiestnení, rozhoduje lepšie umiestnenie v jednotlivých kvalifikáciách.

 

 1. REKLAMA
  1. Jazdci môžu použiť reklamu na svojich overaloch a helmách.

  

Organizátor si vyhradzuje právo na úpravu a zmenu pravidiel !

 

Naši partneri

 • kartcup
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 • Slovakiaring
 • Maťo Homola